SEPA - logo TECHNOLOGIE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Sloučení do nástupnické společnosti AECOM CZ s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že s účinností ke dni 1.6.2016 se společnost

Sepa s.r.o. IČ 148 93 576, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ 171 00 a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1192 (dále též "zaniklá společnost").

Sloučila do nástupnické společnosti

AECOM CZ s.r.o. IČ 158 90 465, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ 171 00 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1634 (dále též "nástupnická společnost").

Na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti i práva a povinnosti ze smluvních vztahů uzavřených zaniklou společností. Na nástupnickou společnost přešly rovněž veškeré pohledávky a závazky zaniklé společnosti, a pokud vzniknou přeplatky či nedoplatky, budou tyto řešeny již společností AECOM CZ s.r.o. V této souvislosti není tedy třeba uzavírat nové nebo měnit stávající smluvní vztahy s obchodními partnery.

Stránky nástupnické společnosti www.aecom.cz.

Výpis z obchodního rejstříku.

top

  O společnosti

SEPA byla založena v lednu 1991. Od svého vzniku provádí technické, projekční a konzultační služby v ochraně životního prostředí. Je hlavním dodavatelem technických prací pro firmu AECOM CZ s.r.o.
SEPA poskytuje kompletní služby v technickém řešení sanace podzemních vod a horninového prostředí, od návrhu sanačního systému, přes jeho výrobu, instalaci a provoz až po prodej nebo pronájem sanačních systémů nebo jejich částí.
SEPA zavádí nové technologie, které zvyšují efektivitu sanace. Inovační program, pružnost a kvalitní servis umožňují řešit širokou škálu problémů a to způsoby převyšujícími běžné standardy v České republice.
SEPA uvedla do České republiky jako jedna z prvních metodu venting (odsávání půdního vzduchu) s automatickou regenerací aktivního uhlí.
SEPA od svého vzniku provedla více než 50 sanačních projektů.
SEPA poskytuje služby v sanaci podzemních vod a horninového prostředí pro projekty Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obrany, Fondu národního majetku a pro firmy Škoda, ABB, Benzina, Chemopetrol, Kaučuk a mnoho dalších. V současnosti je největším projektem sanace v prostoru bývalého sovětského letiště Ralsko - Hradčany v okrese Česká Lípa.
SEPA a její technologie pro čištění horninového prostředí je registrována Agenturou pro životní prostředí Spojených států (EPA) v registru inovačních technologií.


sepa

top

  Služby

SEPA se specializuje na dekontaminaci podzemních vod a horninového prostředí od následujících polutantů:
 • ropné uhlovodíky
 • aromatické uhlovodíky
 • chlorované uhlovodíky
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • fenoly
 • polychlorované bifenyly
 • těžké kovy

SEPA při sanacích používá běžné i nekonvenční technologie:

 • gravitační separace
 • koagulace
 • stripování
 • air sparging
 • venting
 • bioventing
 • biofiltrace
 • iontová výměna
 • adsorpce
 • adsorpce s automatickou regenerací
 • katalytická oxidace
 • zahřívání horninového prostředí kombinované s ventingem
 

 

sanační stanice

SEPA nabízí v rámci komplexních služeb prodej aktivního uhlí, výměnu filtrů s aktivním uhlím a regeneraci aktivního uhlí.
SEPA provádí v provozech s větší spotřebou rozpouštědel, odmašťovadel a dalších těkavých polutantů recyklaci těchto látek s použitím adsorbérů s automatickou regenerací aktivního uhlí.
SEPA dodává komplexní sanační systémy i jednotlivé části dle vlastního návrhu nebo vyrábí zařízení dle dodané dokumentace. Zařízení firmy SEPA jsou poloautomatizována nebo plně automatizována. Sanační systémy jsou s ohledem na ekonomické možnosti zákazníka plně provozovány firmou SEPA nebo pronajímány včetně okamžitých servisních služeb anebo prodávány.
SEPA provádí čištění studní, čerpací zkoušky, projektování, dodávky a montáže čerpacích systémů.
SEPA vyrábí a dodává svařované plastové nádrže, bazény, lapoly, odlučovače a sorpční filtry dle vlastní dokumentace nebo dle požadavků zákazníka.
SEPA dodává zařízení pro čištění průmyslových vzdušnin znečištěných jak organickými látkami tak prachovými částicemi. Zařízení jsou dodávána včetně montáže vzduchotechniky v provedení s manuálním řízením provozu nebo automatické jednotky. Čističky a pračky vzdušnin jsou montovány na klíč nebo mohou být provozována firmou SEPA včetně obsluhy, servisu a zneškodňování vzniklých odpadů. 

top

  Kontakt

Sídlo společnosti:
SEPA, spol. s.r.o.
Trojská 92
171 00 Praha 7

tel.: +420 602 377 578
fax: + 420 283 090 652
datová schránka: 6zszuzx
www.sepa-sro.cz

IČ: 14893576, DIČ: CZ14893576

Pobočka Jablonec nad Nisou:
SEPA, spol. s r.o., Raisova 35/1a, 466 01 Jablonec/Nisou
tel.: +420 602 377 578
e-mail: A. Prášek
Pobočka Brno:
SEPA, spol. s r.o., Vídeňská 297/99, 639 00 Brno
tel.: +420 602 377 576
e-mail: P. Kolbábek
Výroba a servis:
SEPA, spol. s r.o., Krahulov 669, 252 16 Nučice
tel.: +420 602 377 579
e-mail: R. Vokáč

top